Příprava na přijímací pohovor

 
Obeslali jste několik společností, u kterých byste rádi pracovali, a nyní jste dostali kladnou zpětnou vazbu. Čeká Vás přijímací pohovor, který rozhodne o tom, zda máte ve společnosti šanci uspět a získat zaměstnání.

Tady je několik rad, jak maximalizovat svou šanci na úspěch při pohovoru

Nezanedbejte přípravu, zjistěte si maximum dostupných informací o firmě.Buďte připraven(a) vysvětlit či rozvést veškeré údaje uvedené ve Vašem životopise (můžete ho mít pro jistotu s sebou). Čím lépe se připravíte, tím klidnější můžete být při pohovoru.

Zvolte takové oblečení, ve kterém se dobře cítíte a zároveň vypadáte upraveně a seriózně. V kostýmu nebo klasickém obleku nikoho neurazíte.

Na pohovor choďte vždy včas (ideálně 10 minut předem). Budete mít čas zvyknout si na nové prostředí a zároveň možnost všimnout si, jak to ve firmě chodí. Může Vám to usnadnit případné rozhodování.

Buďte příjemní od okamžiku, kdy vejdete do firmy. Nikdy nevíte, kdo o Vašem přijetí bude rozhodovat.

Ujistěte se, že máte vypnutý mobilní telefon. Pokud jej zapomenete vypnout a při pohovoru zazvoní, s omluvou jej rovnou vypněte.

Pamatujte, že nikdy nedostanete druhou šanci udělat první dojem. Pevný stisk ruky, správné držení těla, přirozený úsměv a kontakt očí by měl být samozřejmostí.

Při samotném pohovoru nepřerušujte partnera uprostřed řeči. Na otázky se snažte odpovídat věcně a výstižně. Je-li Vám něco nejasné, zeptejte se. Pokud je to možné, vyhněte se kritice svých bývalých zaměstnavatelů.

Připravte si dotazy týkající se společnosti nebo pozice, o kterou se ucházíte, projevíte zájem a získáte užitečné informace. O finanční podmínky a firemní benefity se zajímejte přiměřeně, většina společností Vám tyto informace poskytne sama (ovšem nemusí to být hned při prvním pohovoru).

Na závěr pohovoru poděkujte za čas, který Vám byl věnován a zeptejte se, jak bude výběrové řízení pokračovat.

Případným neúspěchem se nenechte odradit.Neúspěšný pohovor berte jako přípravu na ten následující, proto se snažte poučit z předchozích chyb.

 

Většina společností při výběru nových zaměstnanců provádí více či méně podrobný pohovor, prostřednictvím kterého ohodnotí vhodnost uchazeče na otevřenou pozici. Pro uchazeče je to zároveň vynikající příležitost, jak se o zaměstnavateli a nabízené pozici dozvědět víc a na základě toho se pro případnou nabídku rozhodnout nebo ji odmítnout.

Nezbytnou podmínkou pro úspěch při pohovoru je příprava. První dojem vytvoříte jen jednou, proto Vám předkládáme několik rad pro vytvoření dobrého prvního dojmu.

 1. Před pohovorem věnujte čas průzkumu. Projděte si webovou stránku společnosti a na internetu si vyhledejte zprávy o potenciálním zaměstnavateli.
 2. Svými znalostmi o společnosti a oboru ukážete, že umíte vyvinout iniciativu, a dokážete svou motivaci získat volné pracovní místo. Zároveň se s pomocí získaných informací můžete během pohovoru cítit jistěji.
 3. Ujasněte si pro sebe a poté jednoznačně komunikujte svůj zájem a své cíle. Vysvětlete, proč máte zájem o společnost a volné pracovní místo. Prezentujte, proč jste vhodným kandidátem.
 4. Připravte se na otázky, které s největší pravděpodobností přijdou. Touto přípravou si uspořádáte myšlenky a zformulujete si do zásoby správné odpovědi.
 5. Svůj životopis musíte znát odshora dolů. Pro každou informaci v něm obsaženou byste měli mít připravené dodatečné údaje, příklady úspěchů i neúspěchů a jména lidí, kteří na Vás dokáží v případě potřeby podat reference.
 6. Ke druhému pohovoru nebo ke druhému kolu výběrového řízení vždy přistupujte se stejnou vážností, jako k prvnímu setkání se společností.

Až příliš mnoho uchazečů jde na druhé kolo výběrového řízení s přehnanou a navenek prezentovanou sebejistotou, jen aby tím zlikvidovali dobrý dojem z předcházejícího pohovoru.

S sebou mějte vždy

 • Váš aktuální životopis, ideálně v několika kopiích
 • jména a kontakty na referenční osoby
 • certifikáty, diplomy, potvrzení o absolvovaných školeních atd.
 • jméno kontaktní osoby nebo pohovorujícího a přesný popis cesty na místo pohovoru

Je přirozené, že při pohovoru budete trochu nervózní. Určitá míra nervozity je dokonce pozitivní a pomůže Vám projít pohovorem úspěšně. Tady je několik rad, které Vám pomohou držet nervozitu pod kontrolou.

 • buďte připraveni (viz výše)
 • přijďte včas a chovejte se ke všem ve společnosti přátelsky (nikdy nevíte, kdo bude mít na rozhodnutí o Vašem přijetí vliv)
 • udělejte dobrý první dojem, na tom můžete stavět po celý zbytek pohovoru
 • udržujte se svými protějšky oční kontakt, správně podejte ruku
 • nechte pohovorující vést pohovor od výzvy k posazení se až k rozloučení
 • zaujměte otevřený postoj a dávejte najevo svůj zájem
 • než odpovíte, vyslechněte si otázku a v případě nejasností se raději zeptejte
 • neodbíhejte od tématu a nepřerušujte pohovorujícího
 • odpovídejte pravdivě a podle svého nejlepšího přesvědčení
 • pokud se Vám pozice líbí, dejte to najevo; nelibost si nechte pro sebe
 • mějte připravené otázky (nikoliv však otázky ohledně odměňování)
 • na konci poděkujte za setkání

Čeho se vyvarovat

 • příliš krátkých a příliš obecných odpovědí
 • negativních komentářů ohledně sebe, předchozích zaměstnání, kolegů atd.
 • nedůležitých a nerelevantních informací
 • kladení otázek ohledně odměňování a benefitů
 • přeceňování vlastních schopností a zkušeností
 • špatné řeči těla, nesprávného a nespisovného vyjadřování

Nebývá typické dostat zpětnou vazbu a rozhodnutí společnosti hned při pohovoru. Pravděpodobně je ve hře více uchazečů a společnost bude potřebovat nějaký čas na rozhodnutí.

Každý pohovor, i ten neúspěšný, berte jako přípravu na další pohovory. Naučíte se zvládat i stresové situace, nacházet vhodné odpovědi na nepříjemné otázky a získáte větší sebedůvěru.

Další rady ohledně pohovorů Vám běžně, v rámci zprostředkování pracovních pozic, poskytnou konzultanti většiny personálních agentur.

Hodně štěstí.